Zadzwoń:

Polityka prywatności

W GlamSmile stawiamy na przejrzystość i uczciwość w kontaktach z naszymi pacjentami. Dlatego jasno chcemy poinformować w jakim celu zbieramy Twoje dane i jak są one wykorzystywane oraz w jaki sposób możesz je skorygować lub usunąć z naszej bazy.

My też nie lubimy spamu. Dlatego Twoje dane zbieramy tylko w celach kontaktowych z Tobą, które są niezbędne do realizacji usług stomatologicznych. Dodatkowo w celach marketingowych zbieramy Twoje dane, aby informować Cię o organizowanych przez nas Dniach Otwartych, wyjątkowych promocjach i innych wydarzeniach, które mogą Ci przynieść wiele korzyści.

Pamiętaj, że w każdej chwili masz pełen dostęp do Twoich danych, możesz je skorygować lub usunąć z naszej bazy. Nie spamujemy, nie przekazujemy Twoich danych osobowych osobom i firmom trzecim, które będą je wykorzystywały do swoich celów.

Twoje dane są całkowicie bezpieczne.

1. Niniejszym pragniemy poinformować iż Administratorem Danych Osobowych jest: Glam Smile z siedzibą w Poznaniu.

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych w osobie Hanny Marcinowskiej, z którą można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: biuro@glamsmilepoland.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

3. Panu / Pani przysługują prawa:

4. Weryfikacji tożsamości dokonuje się poprzez kontrolę okazanego przez Pana / Panią dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego co najmniej zdjęcie, imię i nazwisko oraz PESEL lub w przypadku jego braku, inny numer jednoznacznie identyfikujący Pacjenta. Dokumentem potwierdzającym tożsamość jest w szczególności: dowód osobisty, legitymacja studencka, prawo jazdy, paszport. Możemy utrwalić informację o weryfikacji poprzez wpisanie do dokumentacji: daty dokonania weryfikacji tożsamości oraz dokumentu, na podstawie którego została ona dokonana, z jednoczesnym wskazaniem numeru/identyfikatora tego dokumentu (np. numer i seria dowodu osobistego).

5. W przypadku, jeżeli w imieniu Pacjenta małoletniego występuje przedstawiciel ustawowy, to tożsamość Pacjenta może być potwierdzona również przez przedstawiciela ustawowego w drodze oświadczenia i okazania dowodu tożsamości przedstawiciela ustawowego. Możemy utrwalić informację o dacie dokonania weryfikacji oraz dokumencie przedstawiciela ustawowego, na podstawie którego została ona dokonana.

6. W celu wykonania Pana/ Pani praw proszę o skierowanie żądania pod adres e-mail: biuro@glamsmilepoland.pl lub nr tel.: +48 61 880 35 44. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani żądania będziemy musieli upewnić się, czy żądanie na pewno pochodzi od Pana/ Pani, czyli będziemy musieli Pana / Panią zidentyfikować, pytając o dane, które wyłącznie Pan/Pani zna. Jeżeli weryfikacja Pana / Pani tożsamości nie zostanie pomyślnie przeprowadzona, będziemy musieli prosić Pana/Panią o osobiste odwiedzenie naszej jednostki w celu potwierdzenia żądania i prawidłowej identyfikacji, dopiero wówczas Pana / Pani żądanie będzie podlegało realizacji.
7. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z §1 i §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069), oraz z art.25 i 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.).

8. Jeżeli Pan / Pani nie podadzą danych osobowych nie będziemy mogli udzielić Panu / Pani świadczeń leczniczych.

9. Zgoda pisemna na przetwarzanie danych osobowych w celu reklamowym, marketingowym, edukacyjnym lub naukowym jest dobrowolna.