Dla lekarzy współpraca i szkolenia

 Potrzebujesz fachowego wsparcia? Zapraszamy do współpracy.

  1. Szkolenia z zakresu okluzjii w formie minirezydencji i szkoleń otwartych.
  2. Konsultacje pacjentów w zakresie zaburzeń funkcjonowania stawów skroniowo-żuchwowych, bólów pochodzenia układu narządu żucia.
  3. Możemy wykonać zabiegi z zakresu implantologii i chirurgii okołoimplantologicznej. W tym zakładanie implantów, przygotowywanie tkanek miękkich i twardych do zabiegów implantacji, podnoszenie dna zatoki szczękowej, przeszczepy bloczków i tkanek miękkich. Profesjonalne przygotowanie chirurgiczne jest kluczem do sukcesu odbudowy protetycznej. Wskazane jest wykonanie planowania u kierowanego pacjenta.
  4. Konsultacje z zakresu powikłań po leczeniu protetycznym i ortodontycznym i w trakcie leczenia.
  5. Konsultacje i planowanie przedprotetyczne i przedortodontyczne
  6. Szkolenia z zakresu chirurgii stomatologicznej.Szczegóły tutaj